Soczewki relaksacyjne

Soczewki relaksacyjne powstały z myślą o użytkownikach okularów, którzy długotrwale wykonują pracę wymagające akomodacji (operowanie bliskimi odległościami) i jednocześnie odczuwają związane z tym pewne dolegliwości.

Intensywne wykorzystywanie wzroku do patrzenia z bliska zaczyna się już na etapie szkolnym. Stąd nie jesteśmy w stanie jasno określić dolnej granicy wiekowej, która wskazywałaby na możliwość użycia takich soczewek, o ile oczywiście użytkownik będzie pod kontrolą specjalisty z zakresu ochrony wzroku. Górną granicą jest prezbiopia – tu sprawa jest jednoznaczna, w przypadku większych addycji niezbędne jest zaproponowanie soczewek progresywnych.

Okulary relaksacyjne zaprojektowane zostały w celu ograniczenia wysiłku nadmiernej akomodacji. Soczewka zaprojektowana została tak, aby górna część soczewki miała korekcję do dali, a dolna część posiada dodatkową moc do bliskich odległości. Dodatek do bliskiej odległości różni się w zależności do producenta. Może być to np. 0,4 D, 0,6 D 0,85 D, 1,25 D. Dodatkowa moc do bliży zmniejsza wysiłek akomodacji, co daje ulgę w przypadku dłuższej pracy w bliskich odległościach

W naszej ofercie mamy szkła różnych producentów: Essilor EYEZEN, Hoya SYNC, Jai Kudo REDLAX, Szajna ZOOM HD, Jzo PULSEO,